Orion från Stav SE2004102774
💫1:a klass💫

Orion är en underbar mycket erfaren hingst som hanterar stona med silkesvantar.

Han har ett mycket trevligt lynne med fem flotta gångarter samt enormt mycket man, är du ute efter att komplementera ditt sto med något av dessa egenskaper är du välkommen med ditt sto.

Vi är ett mindre stall som erbjuder lugn o ro, fina hagar och god skötsel av ditt sto under vistelsen

 Bokning sker via e-mail till oss på stallknappmora@outlook.com eller via telefon 070-3928761

Vid frågor kontakta oss mer än gärna, vi kommer att göra allt ör att det ska kännas tryggt och bra för er

Betäckning 2022

Gällande hingsten: Orion från Stav SE 2004102774

 

Vi kommer att ta hand om era ston efter bästa förmåga och se till att dom har det bra. Vi vill

däremot gärna få uppgifter om stonas ev. egenheter ( ex.svårfångad, eksem, svårt anpassa sig i

flock etc.). Vi tar ej ansvar för skador eller förlust av sto/föl som lämnas hos oss. Ej heller för

skador som stona/fölet orsakar på andra hästar eller personer.

 

Betäckningsavgift

Språngavgift: 2 500kr per sto betalas innan ankomst på bg eller swish 

45-dygnsavgiften: 4000kr

 

Betesavgift är 50 kr/dygn och sto betalas när stona hämtas.

Sto med behov av egen hage eller med annan extra skötsel 80kr/dygn

SIF’s stoavgift betalas till SIF Avel innan stoet avlämnas.

 

Kostnad för ultraljud och övriga gynekologiska behandlingar faktureras till ägaren.

 Alla priser är ink moms

Hingsthållaren förbinder sig att;

 

• Omedelbart underrätta stoägaren vid skada eller sjukdom hos sto/föl.

Hingstägaren äger rätt att för djurets bästa vid behov tillkalla veterinär eller transportera

hästen till djursjukhus även om stoägaren ej kunnat nås. Kostnader för detta skall betalas av

stoägaren.

 

Stoägaren är medveten om att;

 

• stona skall vara oskodd bak

• stona skall vara stelkramps och influensa vaccinerad samt minst

veterinärförsäkrad

• sto o föl äldre än 8 veckor skall vara avmaskade före ankomst

• intyg om negativt vaginalt bakt.prov krävs från sto som tidigare gått gall,

fött dött föl.

• Hingstägaren äger rätt att kvarhålla sto o ev. föl till dess full betalning skett

(utnyttjande av retentionsrätt)och för att täcka kostnader.

• Försälja sto och eventuellt föl på anmodan av kronofogde efter dom eller

bevis om betalningsföreläggande.

• Undertecknande av detta avtal innebär att stoägaren förbinder sig att

lämna fölningsrapport till hingstägaren så snart resultatet är känt.

 

 

Hästägarförsäkran

Stoägaren garanterar att sto/föl eller annan häst där stoet varit uppstallad de

senaste 3 veckorna inte visat symptom på smittsam sjukdom. Ägaren

garanterar att hästarna ej haft kvarka eller varit i kontakt med kvarkasmittade

hästar under de senaste 3 månaderna

 

 

Stoägare:………………………………………………………………………………

Adress:………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

Telefon:………………………………………………………………………………..

Ankomstdag:………………………… Hämtdag:…………………………………….

 

Eventuell tvist avgörs i tingsrätten.

Parterna förklarar sig nöjda med kontraktets innehåll och har erhållit var sitt

exemplar.

Ort o datum:……………………………………………………………………..

 

 

…………………………………….                    ………………………………

Stoägare                                                               Hingstägare